download čítať na Android

Teraz si obrovskú šírenie tzv QR kódov, takže chceme predstaviť program, ktorý im umožní čítať.
slovenský