download Bilancia Widget na Android

Vyrovnaného - pomocou tejto aplikácie telefón, môžete sledovať súčasne viac účty za telefón. To je obzvlášť užitočné pre majiteľa viac telefónnych čísel.

AnyBalance - pomocou tejto aplikácie môžete skontrolovať takmer všetky existujúce osobných účtov na telefóne. Všetky informácie je možné nájsť vo forme grafov a widgetov pomocou tejto aplikácie.
slovenský